Dobrý štart pre vaše dieťa


— Nové štúdium sa začína —

——————   ❤   ——————
Go to Športová spolupráca

Športová spolupráca

Súkromná základná škola Užhorodská 39 úzko spolupracuje so Súkromným športovým gymnáziom (www.ssgke.sk).

Ďalšie športové ročníky otvorené

Momentálne je možné zapísať dieťa aj do vyšších ročníkov ZŠ, ktoré sú zamerané aj na športovú prípravu detí pred nástupom na osemročné športové gymnázium.

Týždenný športový mikrotréning

Tréningová príprava žiakov prebieha vo forme viacfázových tréningov. Deti sa venujú futbalu, gymnastike, florbalu, basketballu, vojebalu, plávaniu a ďalším aktivitám. Trénujú ich profesionáli zo športových klubov a výsledky ich práce odzrkadľujú aj mnohé športové ocenenia.

Odbornými garantmi prípravného ročníka základnej školy sú:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice

——————   ❤   ——————
Ozvite sa nám. Tešíme sa na stretnutie!

Súkromná základná škola Užhorodská 39, 040 11 Košice

E-mail: szsu39@gmail.com, Tel.: 0918 574 264

Zriaďovateľ:
SŠG, s.r.o.
Užhorodská 39
040 11 Košice

Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Katunská
Email: katunska@gmail.com
t.č.: 0911 903 085

IČO: 423 301 81

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
SZŠ Užhorodská
č. ú.: 7031819002 /5600