Narušená komunikačná schopnosť (NKS)

Narušená komunikačná schopnosť (NKS)   Najčastejšie diagnózy NKS, s ktorými sa môžeme v bežných ZŠ stretnúť sú: a/ na 1. stupni ZŠ dyslália – najčastejšie vyskytujúce sa narušenie komunikačnej schopnosti. Môžeme ju definovať ako neschopnosť používať jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikačnom procese podľa príslušných jazykových noriem. Zjednodušene povedané ide o poruchu výslovnosti jednotlivých hlások Prečítať viac o Narušená komunikačná schopnosť (NKS)[…]

Zápis do prípravného ročníka základnej školy

    (Deti, ktoré k 31.08.2019 dovŕšia vek 6 rokov.) Dňa: 25.04.2019 (štvrtok) o 14,00 hod. Miesto konania: trieda prípravného ročníka. Pozývame Vás na zápis do prípravného ročníka základnej školy. K zápisu je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca, správy z odborných vyšetrení a občianske preukazy zákonných zástupcov. V prípade neúčasti jedného rodiča, je Prečítať viac o Zápis do prípravného ročníka základnej školy[…]

Oznam

Z dôvodu konania prezidentských volieb 2019 sa dňa 15.03.2019( piatok) v triedach V.A a III. A vyučovanie skončí o 12:20 hod. Žiaci budú pokračovať v tréningovom procese podľa rozvrhu a centrum oddychu bude realizované  v priestoroch prípravného ročníka.   Ďakujeme za pochopenie

Rodičovské združenie 5.A a 3.A

  Pozývame Vás na rodičovské združenie, obsahom ktorého budú aj informácie ohľadom ďalšieho štúdia žiakov. Pozvaní : PhDr. Monika Katunská, MBA – zriaďovateľ školy,  Mgr. Pavol Blaško – riaditeľ SŠG,  Mgr.Martin Kopejtko – zástupca SŠG, Účasť nutná

Vedomostný ostrov

Vedomostný ostrov na našej základnej škole. Nová interaktívna vzdelávacia pomôcka sa postupne udomácňuje na 100 základných školách po celom Slovensku, ktoré boli podporené v rámci unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. „Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Týmto jedinečným projektom chceme podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách a Prečítať viac o Vedomostný ostrov[…]

Rozdelenie žiakov na športoviská od 5.3.2018- jún 2018

ROZDELENIE ŽIAKOV SZŠ NA ŠPORTOVISKÁ – od 5.3.2018- jún 2018) deň čas 5 roč. 4 roč. ŠKOLNÍK SOĽAROVÁ KOPEJTKO PELEGRÍN PONDELOK 8:00 9:30 VT MT MP bazén MT malá telocvičňa UTOROK 8:00 9:30 CASSOVAR MT UT umelá tráva VT veľká telocvičňa STREDA 8:00 9:30 MT CASSOVAR Cassovar PIATOK 8:00 9:30 MP MP ŠKOLNÍK čas ročník Prečítať viac o Rozdelenie žiakov na športoviská od 5.3.2018- jún 2018[…]

Rozdelenie žiakov na športoviská od 5.3.2018- jún 2018

ROZDELENIE ŽIAKOV SZŠ NA ŠPORTOVISKÁ – od 5.3.2018- jún 2018) deň čas 5 roč. 4 roč. ŠKOLNÍK SOĽAROVÁ KOPEJTKO PELEGRÍN PONDELOK 8:00 9:30 VT MT MP bazén MT malá telocvičňa UTOROK 8:00 9:30 CASSOVAR MT UT umelá tráva VT veľká telocvičňa STREDA 8:00 9:30 MT CASSOVAR Cassovar PIATOK 8:00 9:30 MP MP ŠKOLNÍK čas ročník Prečítať viac o Rozdelenie žiakov na športoviská od 5.3.2018- jún 2018[…]