27. apríla 2015

Náš cieľ

Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na netradičné vyučovacie metódy a prvky efektívnych zahraničných koncepcií  (Fonematické  uvedomovanie podľa Elkonina , INPP školský intervenčný program,  Jolly Phonics)

Pri práci využívame projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálnu prácu, rôzne tematické okruhy. Inšpiráciu čerpáme z pobytov  v zahraničí, odbornej literatúry a z konzultácií  s odborníkmi v danej oblasti na seminároch, ktorých sa naši učitelia pravidelne zúčastňujú.

Snažíme sa rozvíjať komunikáciu žiaka a učiteľa rozmanitými spôsobmi kreativity, spolupráce, riešenia problémov, zodpovednosťou,  rozvojom zdravého sebavedomia a empatie.

Rozvíjame emocionálnu inteligenciu detí,  ktorá je založená na schopnosti nebáť sa prejaviť svoje pocity a city, svoju slabosť, na schopnosti vidieť okrem seba aj druhých.

Dôverujeme deťom a snažíme sa, aby aj oni dôverovali nám. Kladieme dôraz na vnútorné pohodlie dieťaťa,  rešpektujeme jeho osobnosť. Vyzdvihujeme jeho kladné vlastnosti pred ostatnými žiakmi, oceňujeme snahu a vôľu dieťaťa a podporujeme ho v sebazdokonaľovaní sa.

Učíme deti rozlišovať smiech a posmech, rozvíjame ich zdravé sebavedomie.

Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie.

Náš  cieľ bude naplnený vtedy, ak absolventi našej Súkromnej  základnej školy budú šťastní, zdraví, prirodzení, sebavedomí, empatickí a láskaví v prvom rade k sebe a k svojmu okoliu. To sú základy – korene,  na ktorých môžu stavať a rásť celý život.

Kolektív Súkromnej základnej školy

 

 

 

JOJnaša škola

naša škola 3

naša škola (2)

Brankoweb3