27. apríla 2015

Rozpis činností vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku

Čas Aktivita
7:00 – 8:30 ranný školský klub detí
8:30 – 8:45 1. vyučovacia hodina
8:45 – 8:55 malá prestávka
8:55 – 9:40 2. vyučovacia hodina
9:40 – 10:00 veľká (Ham, Ham) prestávka
10:00 – 10:45 3. vyučovacia hodina
10:45 – 10:55 malá prestávka
10:55 – 11:40 4. vyučovacia hodina
11:40 -12: 40 obedová prestávka
12:40 – 16:30 ŠKD , krúžková činnosť
15:00 – 15:15 olovrant prestávka