28. apríla 2015

Spolupracujeme s…

 

 

Škola sa úspešne zapojila do grantového programu nadácie Volkswagen Slovakia , výsledkom

čoho bolo získanie vzdelávacieho kiosku . Obsah kiosku sa vytváral v spolupráci s Agentúrou

pre vzdelávanie a vedu SEA.

Škola okrem samotného Vedomostného ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na

 internet, licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu tabuľu a do

tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku odporúčanú aj Ministerstvom školstva.

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia

v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky,

nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov,

 ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý

je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenili ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu.

 

 

Virtuálny kariérny poradca

Okrem vedomostného obsahu je dôležitou súčasťou Vedomostných ostrovov aj kariérne poradenstvo. Virtuálny kariérny poradca pomôže žiakom zorientovať sa pri výbere strednej školy. „Zvoliť si vhodnú strednú školu je v živote žiaka veľmi dôležité. Táto voľba má výrazný vplyv na možné smerovanie žiakov k budúcemu povolaniu. Virtuálny kariérny poradca predstavuje efektívny spôsob, ktorý môže rodič s dieťaťom využiť hoci aj doma.“

 

Deti sa jednoduchým, ale výstižným testom „Vieš, čím chceš byť?“ učia spoznávať seba samých a  svoje silné a slabé stránky. Ďalej s nimi pracujú a zoznamujú sa s možnosťami sebauplatnenia v reálnom svete dospelých.

 

V projekte vedomostný ostrov sa naša škola umiestnila medzi troma najaktívnejšími školami

v súťaži v SR. Boli sme na slávnostnom odovzdávaní v priestoroch Zážitkového centra vedy

Aurelium v Bratislave. 

 

 

 

 

  • Škola zrealizovala úspešný projekt ŠAK, ktorý sa sústredil na zlepšovanie školského prostredia

a zároveň susedského spolužitia prostredníctvom zapojenia rodičov, detí a občanov. Cieľom

projektu bolo asistovať v budovaní  zdieľaného priestoru pre školu a komunitu.

 

Vďaka realizácii projektu sa škola dostala na nomináciu Rady mládeže Slovenska cenu – MOST v kategórii „Projekt roka“. , ktorá  patrí tým, ktorí robia pre svoje okolie viac, ako je bežné. Majú silu a odhodlanie, ktorými zlepšujú život sebe i ostatným. MOST je zároveň ocenením práce organizácií, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre mladých ľudí a verejne im vyjadrujú podporu.

 

Zástupcovia školy sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien v Bratislave. Vďaka nominácii sa na škole natočilo video, na základe ktorého mohla široká verejnosť verejnosť hlasovať a vybrať tak Projekt roka 2017. Vďaka nominácii na cenu MOST sme boli prijatí na audienciu k prezidentovi Slovenskej republiky, Andrejovi Kiskovi.