2. decembra 2016

Viem, čo zjem

Viem čo zjem

Spoločne za zdravšiu výživu detí

Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids sa od roku 2009 zapojilo už 84 krajín, vrátane krajín Európskej únie. V roku 2015 sa programu zúčastnilo až 8 miliónov detí. Kľúčom k úspechu programu je aj kvalita expertných tímov, ktorí vzdelávacie materiály a osnovy neustále rozvíjajú, aby spĺňali špecifické potreby miestnych komunít.

„Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizovaný v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nestlé Slovensko verí, že vďaka projektu „Viem, čo zjem“ si deti osvoja zásady zdravej výživy a nadobudnuté informácie budú pre ne prospešné nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Zdravá výživa a prevencia nesprávneho stravovania u detí

Aj trendy v stravovaní sa neustále menia. Častokrát ide o neuvážené a neoverené spôsoby stravovania. Samozrejme, populárne sú skôr medzi dospelými, ale vplývajú aj na naše deti. Vzorom sú im totiž stravovacie návyky rodičov a tie preberajú aj do svojho života. Stále viac sa stretávame s problémom nízkej pohybovej aktivity a zvýšenému príjmu kalórií, kvôli čomu priberáme. Naopak kvôli snahe udržať si dokonalú postavu alebo nesprávnej skladbe jedálneho lístku zase trpí naše telo podvýživou. Obezita, podvýživa či ochorenia z nedostatku vitamínov a minerálnych látok. To je len zlomok ochorení, ktoré v stále väčšej miere trápia našu populáciu. Úrad verejného zdravotníctva pripravil novú metodiku o Význame zdravej výživy nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Práve v detskom veku si totiž vytvárame stravovacie návyky, ktoré do významnej miery ovplyvnia náš zdravotný stav vo vyššom veku.

O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku štartuje prvý ročník v školskom roku 2016/2017. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 4. – 7. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Problémy, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú obrázky, pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše zapojiť do súťaží a vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

Ako bude projekt prebiehať?

Projekt „Viem, čo zjem“ pozostáva z dvoch povinných kôl prednášok a niekoľkých kôl dobrovoľných súťaží.

Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Prevencia nesprávneho stravovania. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmajú, aký vplyv má výživa na ich (resp. ľudské) zdravie. Jej zanedbanie alebo zlé stravovacie návyky ich môžu v budúcnosti ohroziť, preto je potrebné sa pred týmito rizikami včas chrániť. Škola si po dohode s organizátorom projektu dohodne termín prednášky, ktorá sa uskutoční priamo v škole. Prednáška bude samostatne prezentovaná pre žiakov 4. a 5 ročníkov a zvlášť pre 6. a 7. ročníky.

Vyučovacia hodina s pedagógom školy. Školy zorganizujú s prihlásenými triedami vyučovaciu hodinu, ktorá bude pokračovaním úvodnej témy. Školy si budú môcť vybrať jednu z troch tém: „Potraviny a hygiena, Propagácia ovocia a zeleniny alebo Vyvážená strava“. Metodika a materiály na stiahnutie budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk , v sekcii materiály na stiahnutie.